Uitbreiding fabriek creëert extra mogelijkheden voor Packo Pumps

05.aug.2016

Aquarama , het vaktijdschrift voor watertechnologie, wijdt in zijn volgende editie een artikel aan de fabrieksuitbreiding van Packo Pumps. Hieronder vindt u het artikel integraal terug.

Uitbreiding fabriek creëert extra mogelijkheden voor Packo Pumps.

Een vergroting van de productiefaciliteiten en een uitbreiding van de ontwikkelings- en laboratoriumruimte: met die investeringen wapent Packo Pumps zich voor een toekomst waarin het groeiscenario zal worden voortgezet.De recente overname door de Nederlandse pompengroep Verdervergroot bovendien het portfolio van de onderneming, die de komende jaren haar pioniersrolom te voldoen aan de Europese MEI-richtlijnen, verder gestalte wil geven.

DOOR BART VANCAUWENBERGHE

Packo Inox heeft vestigingen in Zedelgem en Diksmuide. Voor die laatste productie-unit startte vorig jaar een investeringsprogramma van 1 miljoen euro, waarbij het bedrijf in twee fasen een grondige metamorfose ondergaat. “Enerzijds breiden wij de gebouwen met 1.400 m² uit, anderzijds komt er een nieuwe ontwikkelingsruimte en een pomplab, met nog betere faciliteiten om tests uit te voeren”, stipt plant manager Danny Maenhout aan. “De vernieuwing en vergroting van de testruimte is essentieel om nog meer simulaties te kunnen uitvoeren waarbij iedere pomp op volle belasting, zoals ze in de praktijk zal worden ingezet, wordt getest. We willen bovendien nieuwe en grotere pompen ontwikkelen, die tegemoetkomen aan een recente vraag vanuit de markt naar pompen met hogere debieten. In het lab zal er ook een opleidingsruimte komen, waar we zowel onze eigen medewerkers als onze distributeurs en eindklanten vorming kunnen geven.” De uitbreiding komt er om twee redenen. “Ten eerste zaten we, gezien de groei van de jongste jaren, eigenlijk wat te krap behuisd in de huidige productieruimte. De nieuwbouw moet ons toelaten de groei verder te ondersteunen. Ten tweede creëren we zo de opportuniteit om het productieproces een ruimere inrichting te geven, wat moet leiden tot een hogere efficiëntie.”

 

Fasering

Momenteel is de eerste fase van de werken al afgerond. Die omhelsde het bouwen van een nieuw complex. “We hebben intussen al een deel van onze productie naar de nieuwbouw overgeheveld”, vervolgt Maenhout. “Dat bood ons meteen de mogelijkheid om, op de meest geschikte locatie, plaats te maken voor het vernieuwde laboratorium. Tegelijk hebben we ook een nieuw magazijn in gebruik genomen, waar de ontvangst gebeurt van de componenten die nodig zijn voor onze productie. ”De tweede stap van de uitbreiding is nu al volop aan de gang. Daarin concentreert het bedrijf zich hoofdzakelijk op de uitbouw van het lab. “Volgens de planning zou dit klaar moeten zijn tegen oktober. Dan kunnen we meteen ook de montageafdeling van onze pompen volledig vernieuwen.”